Mesiac úcty k starším 27.10.2013

V nedeľu, 27.10.2013 sme v rámci Mesiaca úcty k starším pripravili kultúrno-spoločenské posedenie pre našich seniorov.

Po básni a príhovore starostu obce vystúpili s milým a zábavným programom naši najmenší – škôlkári a školáci.
V ďalšej časti sme premietli záznam z osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, na ktorom sa prítomným obnovili pomaly zabudnuté spomienky a všetci sme sa aj dobre zabavili.

Vydarené popoludnie pokračovalo posedením pri chutnom občerstvení, ktoré podávali členky MO SČK . Príjemnú atmosféru dotváral jemnou hudbou na klávesoch a spevom pán Stanislav Janek.

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí pomohli pripraviť milé a príjemné posedenie pre našich seniorov.