Mesiac úcty k starším 21.10.2012

V nedeľu, 21.10.2011 sme v rámci Mesiaca úcty k starším pripravili kultúrno-spoločenské posedenie pre našich seniorov. Po básni v podaní Márii Fedorovej a príhovore starostu obce vystúpili s milým a zábavným programom naši najmenší – Simonka Lepšíková, Nicolas a Šimon Boška, Marek Šulák, Patrik Dekýš, Nicolka Oravcová, Julka a Andrej Dovcovci, Tibor Švagerko.

"Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk."

V ďalšej časti potešili prítomných tóny pekných ľudových piesní v podaní družiny KONOPA. Vydarené popoludnie pokračovalo posedením pri chutnom občerstvení, ktoré podávali členky MO SČK za sponzorskej pomoci OZ RAK. Príjemnú atmosféru dotváral jemnou hudbou na klávesoch a spevom pán Stanislav Janek.

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí pomohli pripraviť milé a príjemné posedenie pre našich seniorov.