Dolna Trnavka
 
 


HASIČSKÁ SÚŤAŽ V DOLNEJ TRNÁVKE 30.6.2012

Územný výbor Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Žiari nad Hronom v spolupráci so základnou organizáciou DHZ a s Obecným úradom usporiadali v sobotu 30.06.2012 Územné kolo požiarnickej súťaže DHZ a Obecných HZ z okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Súťaž v prekrásnom počasí otvoril územný veliteľ DHZ v Žiari nad Hronom a starosta obce. Zúčastnilo sa jej 19 družstiev, z toho 5 ženských, 2 dorastenecké a 12 mužských.

Súťažiaci absolvovali štafetový pretek a dva požiarne útoky, pričom do celkového umiestnenia sa započítaval čas zo štafety a lepší čas z dvoch útokov. Slniečko pripekalo čoraz viac a prejavilo sa to na výkonoch niektorých družstiev. Veľkú pochvalu si zaslúžia súťažiace družstvá žien, ktoré svojimi výkonmi môžu byť príkladom aj pre mužov.

V prestávke medzi prvým a druhým útokom sa družstvá občerstvili a pochutili si aj na kotlíkovej kapustnici.

V kategórii dorastencov si diplom a pohár od starostu obce za víťazstvo odnieslo družstvo z Prochota, kategóriu žien vyhralo družstvo z Brehov. V kategórii mužov tretie miesto obsadilo družstvo Kremnice, druhé skončilo družstvo z Lovče a zaslúženým víťazom sa stalo družstvo z Banskej Štiavnice – Štefultova, ktoré dosiahlo najlepší čas v štafete aj v požiarnom útoku. Poďakovanie za vydarené podujatie po športovej aj organizačnej stránke patrí všetkým jej organizátorom.