Dolna Trnavka
 
 


Slávnosť Božieho Tela v Dolnej Trnávke 10.6.2012