Dolna Trnavka
 
 


Nedeľa najsvätejšej Trojice 3.6.2012

Náš kostol v Dolnej Trnávke je zasvätený Najsvätejšej Trojici. Preto dňa 3.6.2012 z príležitosti tohto sviatku sa konala slávnostná sv. omša, na ktorej boli veriaci oblečení v tradičných dolnotrnavských krojoch, čím si uctili patrocínium nášho chrámu ako i pamiatku našich predkov.

Po sv. omši sa konalo v areáli kostola agapé - malé pohostenie, ktoré pripravili spoločne členky farskej rady a klubu Včielka. Takáto slávnosť sa v našom kostole konala po prvýkrát a v tejto začatej tradícii by sme chceli pokračovať i v budúcich rokoch.