Dolna Trnavka
 
 


Kamenná svadba

Pri vzácnej príležitosti kamennej svadby – 65. výročia sobáša pani Márii Dovcovej a pána Tobiáša Dovca - sa na Obecnom úrade uskutočnila malá slávnosť. Po príhovore starostu, slávnostnom prípitku, niekoľkých pesničkách speváckej družiny KONOPA, sme si s jubilantmi pospomínali na časy dávno minulé ale aj ich porovnali so súčasnosťou.

Príhovor starostu:

Vážení jubilanti, pani Mária Dovcová a pán Tobiáš Dovec,
šťastný si, ak si takého druha vyberieš, s ktorým aj šedinami obelený až do samej staroby dožiješ.

Prihováram sa Vám veršom básnika, lebo hlbokú pravdu tejto myšlienky ste potvrdili aj Vy svojím manželstvom. 18. apríla tohto roku uplynulo už neuveriteľných 65 rokov od zloženia Vášho manželského sľubu. Vaše vtedy mladé srdcia vyžarovali radosť a mali ste ich naplnené láskou. Čas života je však neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a vráskami brázdi tvár. Jedno však nedokázal zmeniť – Váš úprimný, hlboký vzťah a lásku. To, čo ste spoločne prežili, neboli len úspechy a radosť. Vyskytli sa aj problémy a rôzne trápenia. Vždy ste sa však mohli spoľahnúť jeden na druhého, vedeli ste sa chápať, rozumieť si aj odpúšťať. Spolu ste sa tešili z detí, vnúčeniec a pravnúčeniec, prežívali ste ich radosti aj sklamania. Vaše manželstvo a všetko, čo ste v živote dokázali je príkladom nielen pre nás tu prítomných, ale aj pre celú našu obec.

Prajem Vám, aby ste aj naďalej vždy našli v sebe oporu, aby ste boli jeden pre druhého vždy tým, čím ste boli doteraz. Aby ste sa spoločne dožili ešte aspoň jedného míľnika - platinovej svadby a dovtedy aby ste v zdraví oslávili príchod na svet ďalších pravnúčat. Pripíjam hlavne na Vaše zdravie, radosť a pohodu v rodine, aby ďalšie spoločne prežité roky boli čo najpríjemnejšie, preteplené láskou a porozumením.