Dolna Trnavka
 
 


Deň matiek 13.5.2012

Druhá májová nedeľa už tradične patrí sviatku matiek. Svoj obdiv a vďaku matkám náš divadelný súbor prejavil premiérou hry Ľubomíra Feldeka s názvom Jánošík podľa Vivaldiho.

Príhovor starostu:
Milé mamičky, je veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy ženami, matky matkami. Prívlastky pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná – takéto ste v očiach svojich detí a manželov.

Ako možno poďakovať mamám za všetko, čo urobili pre svoje deti? Aj slovami, ktoré jednoducho treba povedať. My, muži, vás obdivujeme a skláňame sa pred vami. Ďakujeme za vašu bezhraničnú lásku, priateľský úsmev, vždy otvorené náručie ochotné pomôcť, pritúliť, keď sú starosti najväčšie. Otvárame s láskou vaše srdcia dokorán a vkladáme do nich želanie, aby len slza šťastia padla z tváre matky pri pohľade na syna, dcéru, vnúčatko. A nech si do vašej duše nájde cestičku veľa slniečka. Pretože Vy, mami, ste a vždy budete tým najcennejším, čo v živote máme.

Mamu máme každý len jednu. S pribúdajúcimi rokmi si stále viac uvedomujeme, že je to práve tá naša mama, láskavá mama, ktorá to s nami myslí najlepšie. Nuž dovoľte mi teraz povedať za všetkých: Mám Ťa rád, drahá mama.

Milé mamky, milé staré mamy, svoj obdiv a vďaku vám chceme vyjadriť premiérou hry Ľubomíra Feldeka s názvom Jánošík podľa Vivaldiho, ktorú pre vás pripravil náš divadelný súbor.