Dolna Trnavka
 
 


Otvorenie parku a vatra 7.5.2012

Predvečer štátneho sviatku "Dňa víťazstva nad fašizmom" oslávili občania Dolnej Trnávky otvorením parku pred obecným úradom a tradičnou vatrou na Hôrke.

Príhovor starostu obce.

Vážení občania, stretávame sa dnes v parku, ktorý získal novú podobu. Z myšlienok a nápadov Kamila a Jozefa Dekýša, Otílie Jurgovej, Evy Hurtíkovej a nášho rodáka Júliusa Kúšika, vyslovených minulý rok pri vatre, vznikol projekt oddychovo – relaxačných zón v našej obci, ktorý získal finančnú podporu od Nadácie ZSNP a SLOVALCA.

Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Ak chceme porozumieť súčasnosti, musíme poznať svoju históriu. Preto dnes, v podvečer štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, symbolicky otváram tento park, ktorého pevnou súčasťou je pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny, 18 - im občanom našej obce. Nech nám aj budúcim generáciám táto pamätná doska pripomína nezmyselnosť materiálnych a ľudských obetí, osobné a rodinné tragédie, ktoré prináša každá vojna. Nech nám v protiklade smrti tečúca voda, stromy a rastliny okolo nás symbolizujú život v jeho krásnej mnohorakosti.

II. svetová vojna v našej obci zanechala najhoršie následky v období od novembra 1944 do konca marca v roku 1945. V obci sa striedali záložné nemecké oddiely, maďarskí vojaci, partizáni, blížil sa front a pribúdali ustupujúce a pritom rabujúce nemecké vojská. Občania im museli poskytnúť ubytovanie, oblečenie, potraviny, finančnú hotovosť, hospodárske zvieratá, seno, obilniny. Od 18. marca 1945 sa obec ocitla pod mínometnou a delostreleckou paľbou. Jej dôsledkom boli obete na životoch, viaceré požiare a veľké materiálne škody. Vojnové utrpenie obyvateľov obce skončilo smrťou troch mladých chlapcov pri výbuchu granátu 31. marca 1945. Ak by som mal vybrať odkaz našich predkov z tejto vojny nám, bol by to duch spolupatričnosti, vzájomnej pomoci a chuť do práce pri obnovách poškodených domov, kostola, či hospodárskych budov.

V tieto májové dni si zároveň pripomíname zánik Prvej slovenskej republiky, alebo tzv. Slovenského štátu, ako aj 93. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Jeho životné motto – VERIŤ, MILOVAT, PRACOVAŤ – je aktuálne a inšpirujúce aj dnes pre nás. V malej obci, ako je táto naša, vždy budeme mať hlavne to, o čo sa pričiníme vlastnou prácou, to, čo si sami spravíme. Preto využívam túto príležitosť na poďakovanie tým, ktorí robia aj niečo naviac a tak pomáhajú nám všetkým. Úprimne Vám ďakujem. Ďakujem tiež Nadácii ZSNP a SLOVALCA za podporu nášho projektu, ako aj Júliusovi Kúšikovi za poskytnutie prostriedkov na pamätnú tabuľu a za dlhoročnú finančnú podporu obce.

Vážení občania, pozývam Vás teraz na Hôrku, kde bude približne o 20. hodine zapálená vatra. Hôrka predstavuje druhú zastávku v projekte oddychovo – relaxačných zón. Jej prostredie sme vyčistili a upravili, inštalovali sme krytý altánok a vybudovali nové posedenie. Spoločne si ochraňujme nielen tento park, ale aj novovybudované zariadenia tak, aby slúžili pre radosť a prospech všetkých dlhé roky.