Stretnutie s Mikulášom 2011 Kód - 27

Obecný úrad v spolupráci s miestnou organizáciou SČK pripravil v sobotu, 10. decembra, stretnutie detí s Mikulášom a jeho sprievodom. V príjemnej atmosfére pri vianočnom stromčeku sa deti dobre bavili a za balíčky so sladkosťami sa poďakovali básničkou alebo pesničkou.