Mesiac úcty k starším 23.10.2011 Kód - 8

V nedeľu, 23.10.2011 sme v rámci Mesiaca úcty k starším pripravili kultúrno-spoločenské posedenie pre našich seniorov. Po básni v podaní Paulínky Červienkovej a príhovore starostu obce vystúpili s milým a zábavným programom naši najmenší - Šimon Boška, Patrik Dekýš, Tomáš Truban, Nicolka Oravcová, Julka a Andrej Dovcovci, Tibor Švagerko.

V ďalšej časti potešili prítomných tóny pekných ľudových piesní v podaní folklórno – speváckej družiny KONOPA. Na záver kultúrneho programu uviedol divadelný súbor v réžii Stanislava Kuchyňu komediálnu rozprávkovú hru od Radoslava Lošťáka s názvom Čiastočne stratená princezná.

Vydarené popoludnie pokračovalo posedením pri chutnom občerstvení, ktoré pripravili členky OZ RAK za sponzorskej pomoci Technických služieb Žiar nad Hronom. Príjemnú atmosféru dotváral jemnou hudbou na klávesoch a spevom pán Stanislav Janek.

Starosta obce ďakuje všetkým, ktorí pomohli pripraviť milé a príjemné posedenie pre našich seniorov. Preukazujme úctu a nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen jedno popoludnie. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý.