Posvätenie kríža na Hôrke Kód - 18

V utorok 5. júla sme si pripomenuli štátny sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda. Pri tejto príležitosti náš pán farár mgr. František Havlík posvätil slovenský dvojkríž, ktorí mladí ľudia z obce vyrobili a osadili na Hôrke. Nášmu, dolnotrnavskému dvojkrížu prajeme, aby sa stal symbolom miesta, kde sa nám všetkým dobre žije a miestom, kde sa my a naše deti budeme vždy radi stretávať. Symbolom, pripomínajúcim naše tradície, ale zároveň symbolom spájajúcim hrdých, veriacich, úprimných, pohostinných a dobrých ľudí.