Nová brána na citoríne Kód - 26

Dňa 23.10.2010 Obecný úrad dal zhotoviť a osadiť na miestny cintorín novú kovanú bránu. Kováčske práce uskutočnila firma "Umelecké Kováčstvo - Igor Boženík". Projekt sa realizoval s finančného daru, ktorý poskytla Nadácia PENTA- p. Martin Kúšik, Bratislava.

Ďakujeme.