Kultúrny program - Mesiac úcty k starším 10.10.2010 Kód - 24

Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom a Červeným krížom pripravila v nedeľu 10. októbra 2010 popoludnie pre starších spoluobčanov.

V sále kultúrneho domu ich čakalo milé privítanie, občerstvenie a bohatý kultúrny program. Najprv sa predstavili najmenšie deti, ktorých básničky, pesničky, ale aj hra na xylofóne boli odmenené búrlivým potleskom zaplnenej sály. Staršie deti sa prezentovali recitáciou a hrou na klavíri. Prítomných pobavila aj hraná scénka a tanec.

Záver programu obstarala spevácka družina Konopa, ktorá zaspievala niekoľko ľudových piesní. Príjemnú a družnú atmosféru dokresloval fakt, že sa spevom pridali aj niektorí diváci v sále.

Poďakovanie organizátorom a vystupujúcim za príjemné popľudnie.

Fotogaléria