Milé naše mamy, milé staré mamy! Kód - 2

Každý z nás pozná človeka, ktorého si váži a zároveň obdivuje. Ide o človeka, o ktorého sa môžeme oprieť v každej životnej situácii a vieme, že nám vždy poskytne radu, lásku a pocit bezpečia.

Pre každého z nás je týmto človekom matka. To najkrajšie slovo, ktoré vieme vysloviť prv ako vieme chodiť.

Mama! Tá nám dala to najcennejšie - život a s každým z nás sa natrápila veľa dní ba aj nocí. My sme jej dlžní vďakou za všetko, čo pre nás urobila. Matka - najkraj šia bytosť na svete. Šťastní sú tí, ktorí mamu majú, môžu ku nej hocikedy prísť.

Až človek stratí matku, potom pochopí pravý význam tohto slova. Mala len jedno srdce, v ktorom bolo dosť lásky pre všetkých. Mala len dve ruky, ale objímala všetkých. S úsmevom a milým slovom nás vyprevádzala do nového dňa, do školy, do práce. Taká bola, alebo taká je naša drahá mama, ktorá vedela a vie nekonečne ľúbiť.

Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, ďakujeme za lásku.


V nedeľu 9. mája 2010 sa konala v kultúrnom dome milá slávnosť, poobedie venované všetkým matkám, pri príležitosti ích sviatku.

V programe vystúpili deti, ktoré recitáciou, spevom a tancom poďakovali mamičkám za ich lásku a obetavosť. Na záver pak zaspievala družina Konopa.

Pohostenie pre prítomné mamičky pripravili členky miestnej organizácie Červeného kríža.