Stavanie mája Kód - 22

Ako káže tradícia v predvečer prvého mája mládenci pripravili máj. Za výdatnej pomoci "starších dorastencov" ho spoločnými silami postavili.