" Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia ... " Kód - 3

v tomto duchu sa v sobotu 13. februára 2010 zabávali občania našej obce.

Kultúrny program ako vždy zabezpečili členky Červeného kríža a spevácka družina Konopa. Prvá časť patrila deťom. Defilé nápaditých masiek odmeňovali diváci potleskom a organizátori malým darčekom. Nasledovalo pásmo hier, pri ktorých sa spoločne zabavili deti s rodičmi.

Spevácka družina priblížila predovšetkým mládeži fašiangové obyčaje a pesničky. Na záver svojho vystúpenia predviedla vtipnú scénku "Pochovávanie basy".

Záver detskej časti patril voľnej zábave pri pekných pesničkách a k občerstveniu pripravili organizátorky sladké pampúšiky a čaj.

Večer si mládež obce zorganizovala diskotéku, pri ktorej sa vydržala zabávať dlho do noci.

Za spoluprácu a pomoc pri organizácii tejto vydarenej akcie všetkým ďakuje starosta obce.

Fotogaléria Zábava a Masky