Mini talent show Kód - 13

STV odvysielala 12 častí programu Mini talent show, v ktorých sa prezentovali deti z celého Slovenska vybrané odbornou porotou na základe castingov.

Jednou z týchto vybratých detí bola aj Viktorka Šályová (9 rokov ), ktorá sa prezentovala moderným tancom v štýle Hip - hop. Vikrória sa zúčastnila castigu v Mlynskej doline v budove STV dňa 11.10.2009. Samotné natáčanie prebiehalo 30.10 – 31.10.2009 v štúdiu STV a odvysielané bolo 4.12.2009.

Tanečné vystúpenie Viktorky ohodnotila odborná porota veľmi vysoko. Vyzdvihla najmä jej pohybový talent a schopnosť improvizácie. Následne vyvrcholilo vystúpenie spoločným tancom so známym slovenským tanečníkom Fredym Aysim, ktorý je jedným z priekopníkov tohto tanečného štýlu na Slovensku.