Veľká voda Kód - 8

Tohtoročné Vianoce nás počasie prekvapilo nevídanými výkyvmi. V nedeľu 20. decembra napadlo asi 15 cm snehu a bolo nutné komunikácie v obci upravovať traktorom a pluhom. Teplomer poklesol až na -18°C.

V utorok 22. decembra však prišlo oteplenie a začalo pršať. Výdatné zrážky vydržali až do Štedrého dňa. V noci však opäť začalo pršať.

Extrémne zrážky spôsobili v piatok dvíhanie hladiny Hrona ako aj potokov. Značné škody vznikli najmä na Hrone (poškodený rozostavaný most na R1 pri Lovči, zatopené časti Hliníka nad Hronom ...).

Hladina potoka v Dolnej Trnávke sa tiež nebezpečne dvíhala a začala ohrozovať priľahlé domy a záhrady. Keďže bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej pohotovosti, bola situácia priebežne monitorovaná a pripravené prípadné opatrenia. Kulminácie dosiahla v sobotu 26. decembra okolo 13.00 hodine.

Na šťastie však v našej obci škody nenarobila.


Video