Kultúrny program - Mesiac úcty k starším Kód - 15

Dňa 25. októbra 2009 pripravila kultúrna komisia obce Dolná Trnávka v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža pri príležitosti Mesiaca úcty k starším posedenie v sále kultúrneho domu.

V programe vystúpili deti materských a základných škôl s básňami piesňami a tančekom.

Ďalej vystúpili deti s pásmom ľudových piesní a tancov v naštudovaní manželov Dekýšových a spevácka družina KONOPA, ktorá na záver programu zaspievala 5 piesní .

Pre prítomných bolo pripravené pohostenie pri hudbe a vzájomnom rozhovore.

Fotogaléria