Púť do Polska Kód - 17

Dňa 19. septembra 2009 sa veriaci z Lovče a Dolnej Trnávky v počte 45, z toho 15 z Dolnej Trnávky za účasti pána farára Františka Havlíka zúčastnili púte do Poľska.

Ako prvú navštívili baziliku Matky Božej Fatimskej v Zakopanom. Bazilika bola postavená ako poďakovanie za záchranu života svätého otca Jána Pavla II. po atentáte v roku 1981 a vysvätená bola v roku 1997. Interiér baziliky je celodrevený s nádhernou drevenou ornamentikou.

Po krátkej modlitbe a prehliadke okolia baziliky sa odobrali do pútnickej obce Ludžmierz, kde je farský kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie s milostivou sochou Panny Márie. V areáli kostola je pekná ružencová záhrada s výjavmi všetkých ružencových tajomstiev a krížovej cesty. Uprostred záhrady je v nadživotnej veľkosti socha modliaceho sa svätého otca Jána Pavla II.

Vrcholom púte bola návšteva baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniki.

V novovybudovanej bazilike je umiestnená aj slovenská kaplnka, zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. V tejto kaplnke bola pre pútnikov slovenská svätá omša. Vľavo sa nachádza neveľká miestnosť "Kaplnka adorácie".

Pár metrov od baziliky je nenápadný kláštor, kde prežila posledné roky života svätá sestra Faustína Kowalska. V kostole kláštora na ľavej strane pred bočným oltárom je uložená relikvia svätej sestry Faustíny. Tu sa nachádza aj obraz Božieho milosrdenstva.

Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil toto miesto za svetové centrum Božieho milosrdenstva, ktoré navštevujú pútníci z celého sveta.

Po duchovne naplnenom dni, povzbudení vo viere sa pútnici vrátili vo večerných hodinách k svojim rodinám.

Fotogaléria