Mikroregión nás spája Kód - 9

Dňa 15.9.2009 sa uskutočnil II. ročník stretnutia 15 obcí Mikroregiónu Hlinické Pohronie.

Každá obec mala za úlohu v cca 6 minútovom časovom limite možnosť odprezentovať sa . Forma prezentácie bola ľubovoľná. Našu obec úspešne zastupovala spevácka družina "KONOPA" pod taktovkou pána Stanislava JANEKA, ktorá získala priaznivé ohlasy a zožala veľký úpsech u divákov.

Počet zúčastnených divákov oproti predošlým rokom stúpa a to vzhľadom k tomu , že organizácia tohoto podujatia a prezentácie zúčastnených obcí je čím ďalej pestrejšia. Odmenou pre zúčastnené obce je záujem publika, ktoré každý výkon odmeňovalo búrlivým potleskom. K veľkému počtu divákov prispelo aj pekné počasie a skutočnosť, že podujatie bolo dobre zorganizované.