Otvorenie detského ihriska Kód - 22

Dňa 21.8.2009 o 17,oo hod. sa v hornej časti obce zvanej "tehelňa" konala malá spoločenská udalosť - odovzdanie montovaného detského ihriska do používania.

Generálnym sponzorom tohoto daru bola Ľudová Strana HZDS. Na slávnostnom otvorení a odovzdaní stavby do používania sa zúčastnili : MVDr. Ľubomír KROPIL, Ing.Tokarčík, p. Mikulčíková, a iní.

Starosta obce, poslanci a občania Dolnej Trnávky týmto chcú za tých najmenších a najmladších spoluobčanov poďakovať ĽS HZDS, že môžu tráviť voľné chvíle športom a odychom v príjemnom prostredí.

Fotogaléria