Otvorenie Izby starých materí Kód - 19

Dňa 11.7.2009 sa konala v obci malá slávnosť. Občianske združenie Rak a Klub Včielka pozvali občanov na otvorenie Izby starých materí.

Predsedkyňa očianskeho združenia Otília Jurgová privítala občanov a hostí.

Hlavný príhovor patril riaditeľke Pohronského osvetového strediska Mgr. Helene Žňavovej, ktorá privítala všetky aktivity spojené ss zachovaním pamiatok na život našich predkov, vyzdvihla hlavné bohatstvo dediny - zanietených ľudí ochotných pracovať pre obec.

Spolu so starostom, ktorý poďakoval ženám za neúnavnú prácu na zbere starých pamiatok, potom slávnostne prestrihli pásku do izby.

Celým programom slávnosť sprevádzal spev dolnotrnavskej speváckej družiny Konopa.

K slávnosti ženy pripravili starodávnu typickú miesnu polievku strovu, lokše, podemníky pagáče a iné koláče.

Fotogaléria