Vežové hodiny Kód - 3

Dátum 1. júl 2009 zostane navždy v pamäti občanov Dolnerj Trnávky ako deň, keď na kostolnú vežu boli namontované automatické vežové hodiny.

Rám ciferníka je vyrobený z hliníkovej liatiny - DURALU, ktorý zabezpečí vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom. Ručičky hodín a číslice sú pozlátené 24 - karátovýám Dupel zlatom. Sysrém hodín je úplne presný a je ovládaný DCF signálom vysielaným z Franfurktu. Presný čas sa nastavuje sám aj v prípade výpadku elektrickej energie, taktiež prechod na zimný a letný čas.

Odbornú montáž a dodanie hodín vykonala firma EL MONT - Albín Ivák, Liptovské Sliače. Ostatné práce zabezpečoval obecný úrad a starosta obce.

Nákup hodín bol zaplatený z finančného daru nášho spoluobčana žijúceho v Bratislave p. Júliusa KÚŠIKA a Nadácie PENTA, za čo im patrí naše poďakovanie.

Na záver, dovoľte mi citovať len slová, ktoré sú odliate na našom kostolnom zvone:
" Odkaz pre nastupujúcu generáciu DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NAM PANE !"

Vladimír TESÁK, starosta