Športové dopoludnie pre deti Kód - 22

Slovenský červený kríž pripravil v sobotu 27.6.2009 pre deti športové dopoludnie.

Deti si zmerali sily v rôznych disciplinách a na záver boli odmenené medajlami a sponzorskými darčekmi.

Súčasne na inrisku prebiehali súťaže hasičských družstiev a po ích skončení sa deti zmenili na hasičov.