Otvorenie Izbice starej matere Kód - 20

Klub Včielka, ktorý pracuje od decembra minulého roku požiadal starostu o dôstojné priestory pre svoju činnosť. Starosta ženám vyšiel v ústrety a dal zrenovovať priestory obecnej knižnice, ktorá už dlhší čas neslúžila svojmu účelu.

Klub žien zároveň umiestnil do týchto priestorov časť exponátov z minuloročnej oslavy 620 výročia našej obce. Takto budú priestory bývalej knižnice slúžiť aj na pravidelné stretávanie žien / vo štvrtok a v nedeľu / aj na trvalú expozíciu pod názvom Izbica starej matere.

Slávnostné otvorenie spolu s ochutnávkou niektorých tradičných jedál a večernou zábavou je pripravené na 11.júla 2009.