Slávnosť Božieho Tela v Dolnej Trnávke Kód - 11

V nedeľu 14.6.2009 sa konala po svätej omši procesia Božieho tela, ktorú celebroval farár Mgr. František Havlík. Oltáriky boli pred rodinným domom Ľubomíra Kupca č.39 a Petra Tesáka č. 48, pred kostolom a v kostole.