Deň matiek 10.5.2009 Kód - 8

Deň matiek pripravila kultúrna komisia pri Obecnom úrade v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža.

V rámci kultúrneho programu vystúpili básňami, divadielkom, spevom a tancom deti materských a základných škôl ako aj naša mládež. Spevácka družina Konopa zaspievala na záver niekoľko piesní.

Prítomní pri občerstvení si posedeli, podebatovali, či zaspievali spolu so speváckou družinou.

Fotogaléria