Vatra 7.5.2009 Kód - 1

Ako káže tradícia v predvečer osláv ukončenia druhej svetovej vojny v Európe pripravili mládenci na Hôrke vatru.

Za hojnej účasti predovšetkým detí a mládeže strávili účastníci romantický večer.