Už sa Fašiang kráti, už sa nenavráti Kód - 23

Kultúrna komisia pri obecnom úrade pod vedením ing. Jánošovej pripravila v sobotu 21. februára 2009 pre deti a spoluobčanov fašiangové popoľudnie v sále kultúrneho domu.

O šesnástej hodine sa začal maškarný ples pre deti, ktorý pokračoval až do deväťnástej hodiny.

Po skončení plesu vystúpila domáca družina Konopa v scénke "Fašiangy u nás, na dedine" a so symbolickým pochovávanim basy.

Ples pokračoval až do neskorých hodín.

Nechýbali ani fašiangové špeciality, ako sú šišky a fanky, ktoré pripravili ženy, ktoré pracujú na VPP. Obecný úrad zaobstaral zabijačkové špeciality a občerstvenie.

Fotogaléria