Výročná členská schôdza DHZ Kód - 9

Dňa 31.1.2009 sa konala výročná členská schôdza Dobrovolného hasičského zboru v Dolnej Trnávke za účasti 27 členov.

Predseda Ľubomír Magula privítal zástupcov ÚzV DPO Žiar nad Hronom, predsedu Ing. Jozefa Perinu, riaditeľku pani Máriu Putišovú a pána Jozefa Putiša ako aj starostu obce Vladimíra Tesáka.

Hasiči zhodnotili ulynulý rok a naplánovali ďalšiu činnosť. Na programe bolo aj povyšovanie a prijímanie nových členov. DHZ Dolná Trnávka má v súčasnej dobe 44 členov.

Záver patril už tradičnému gulášu a družnej zábave.