Čau leto - 10.9.2016

V sobotu 10.9.2016 sme sa vo veľkom počte všetci stretli a spoločne prežili jedno pekné popoludnie. Naši chlapci futbalisti vyhrali zápas a rozlúčka s letom bola o to veselšia.

Osobne ďakujem Peťovi a Ivetke Dovcovej, chlapcom, aj chlapcom seniorom (Tibor Boška, Dušan Šopoň, Jozko Kysel, Ing. Ján Majerský, Ludko Dovec, Vojto Dekýš, Dušan Magula, Ludko Kúšik, Mirko Magula) a dámam Ing. Otke Magulovej, Idke Kyselovej, Márii Dekýšovej.

Ďakujem všetkým, ktorí ste pomohli pripraviť túto peknú spoločenskú udalosť, ktorú občania Dolnej Trnávky ocenili vysokou účasťou. Naše sobotné stretnutie obohatila prítomnosť pána Stanka Janeka, ktorý venoval svoj voľný čas, nám všetkým, a krásne nám zahral a zaspieval. Taktiež veľkým spríjemnením bola dokonalosť obsluhy Duška Šopoňa.

S r d e č n á v ď a k a V á m v š e t k ý m.

Katarína Lajčiaková

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016 Čau leto - 10.9.2016

Čau leto - 10.9.2016
jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9