Deň matiek - 8.5.2016

To najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než vieme chodiť. To slovo je mama.

Mama nám dala to najcennejšie – život a s každým z nás sa trápila nespočetné množstvo dní a nocí.

Matka, ktorá nám svojou usilovnosťou a pracovitosťou ide vzorom a snaží sa nám dať všetko čo má.

My sme jej nekonečne dlžní vďakou za všetko, čo pre nás urobila.Pripomeňme si Deň matiek 8.mája a poďakujme v mene lásky k životu a úcty človeka k človeku.


Vážené dámy, milé mamy, mamky, mamičky, vážení hostia,
zmocňujú sa ma krásne pocity, keď Vás môžem čo najsrdečnejšie privítať a uctiť si Vás, ako matky.

Základom každej spoločnosti je rodina a srdcom rodiny je matka.
Čarovné a najkrajšie slovo, ktoré vieme vysloviť ešte skôr ako vieme chodiť, je slovo mama, mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život.

Vďaka všetkým matkám, ktoré zlé časy menia na dobré.

Týmito slovami Vás pozdravujem v tento pre Vás slávnostný deň Milé darkyne života, milé mamy, milé naše staré mamy.

Pozdravujem Vás úsmevmi detí, ktoré sú najhrejivejším lúčom pre všetkých nás dospelých, ale hlavne pre matku, pretože práve matka má v sebe niečo jedinečné a nenahraditeľné. Ona dáva všetko čo má. Bezvýhradné milujúca, bezbranná, trpezlivá, bezmedzne chápajúca. Mama nás sprevádza po celý život. Nikto – nikdy ju nemôže nahradiť.

Pocit matky je prejavom pravého rodinného šťastia, ktoré sa napĺňa v deťoch, v spokojnosti, porozumení, láske a šťastí rodín.

Mamy, ste pre deti svetielkom ich detstva, dobrými a nežnými vílami, ktoré všetko vyriešia, vyliečia bolesť a dokážu pomôcť.
Vy najlepšie spoznáte hranice, za ktorými končí detstvo a začína sa dospelosť. To sú pravé výsledky vašej práce, vašej húževnatosti a úsilia. Sú to starosti, každodenné domáce povinnosti, ktoré Vám nikdy nedovolia myslieť na seba.

Kyticou pozdravov k Vášmu sviatku – Dňu matiek Vám vyjadrujeme lásku, úctu a vďaku za vašu prácu a starosťami naplnený život. Dnešnú slávnosť venujú naše deti Vám, vzácne ženy, mamičky.

Nech úprimné slová, pozdrav detí rozohreje Vaše láskavé srdcia a vyčarí na Vašich milých tvárach úsmev i slzu radosti.

Buďte srdečne vítané a prijmite symbolickú kytičku uvitú z veršov, piesní a hudby len pre Vás. Dovoľte vyjadriť naše veľké, láskou naplnené slovo ďakujem.

Zároveň veľké a úprimné ďakujem patrí organizátorom dnešného stretnutia. Áno, opäť ste to Vy – mamičky. Ďakujem dámam Anežke Krajčiovej, Janke Jarabicovej a Ivetke Dovcovej, že pre nás spolu s deťmi a rodičmi pripravili dnešnú slávnosť.

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016

Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016 Deň matiek 9.5.2016
jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9