Dolna Trnavka
 
 


Silvester 2008 Kód - 25

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v spolupráci s mládežníkmi obce pripravili pre spoluobčanov spoločnú rozlúčku s rokom 2008 a privítanie roku 2009

V kultúrnom dome bola pri diskotéke výborná nálada, potešili sa aj výhercovia cien v tombole.

Po polnočnom prípitku vyšli všetci von sledovať menší ohňostroj.