Úcta k starším 23.1.2016

Milé dámy, páni, drahé starké, starkí, babky, dedkovia, ... milí hostia.

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky.

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román.

Čas je neúprosný, uberá z krásy, zo síl, nie všetkým rovnako, ale podľa genetickej výbavy, podľa pracovného zaradenia, životosprávy či iných okolností. Nenadeľuje rovnaké starosti, či radosti.

Pri návale pracovných povinností, starostí o rodinu, o deti - to ani nezbadáme a zrazu už máme 60, 70.

Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

A začíname spomínať...

Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.

V mladosti ste boli smelí, odvážni, nič nerobilo problém, boli ste plní plánov a ideálov.

Detstvo vystriedalo detstvo vašich detí. V mysli sa roja spomienky - spomienky na všetko.

Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom.

Na úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier.

No s pribúdajúcimi rokmi ste postupne získavali nadhľad, začali ste byť zodpovednejší a opatrnejší, postupne ste upúšťali z plánov, pod ťarchou životných príbehov ste prehodnocovali rebríček hodnôt. Predtým podstatné veci sa stávali nepodstatnými. Nebolo toľko technických vymožeností, ale zato bolo akosi viac času na dobré slovo. Čím ste boli starší, skúsenejší, tým ste si viac uvedomovali, že šťastie človeka určuje hlavne pokoj v rodine, láska, radosť z každodenných maličkostí a zdravie.

V živote sa všetko vyvíja a mení. A mení sa aj starnutie. Aktívne starnúcich občanov vidím aj medzi nami. Vidím prešedivelých dobre vyzerajúcich mužov s iskrou v oku. Vidím upravené, pestované ženy. Vidím starých rodičov, ktorí sa aktívne podieľajú na výchove svojich vnúčat, hrajú sa s nimi, chodia s nimi na krúžky, píšu si s nimi domáce úlohy, alebo si ich berú na víkendy, aby im odovzdali svoje skúsenosti. Naučili ste sa pracovať s počítačom, s mobilným telefónom či inou novou technikou. Čítate, cestujete, vzdelávate sa, zaujímate sa o politické dianie či dianie v našej obci.

Dnes mi, vážení prítomní, pripadla milá úloha pozdraviť Vás pri príležitosti „úcty k starším“. Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce a celej našej vlasti.

Dovoľte, aby som Vás privítala na dnešnom stretnutí. Sme radi, že ste prijali pozvanie a že môžeme spoločne prežiť pár vzácnych chvíľ, kedy si každý z nás odložil svoju prácu a povinnosti bokom.

My sme tiež prišli pozdraviť vašu Jeseň života. Pozývame Vás do stánku kultúry, aby sme si spolu s Vami ako veľká rodina posedeli pri umeleckom slove a piesňach. Som rada, že sa Vám môžem prihovoriť v mene svojom i v mene obyvateľov obce, ktorého ste neodmysliteľnou súčasťou a vyjadriť Vám, že na Vás nezabúdame a záleží nám na kvalite vášho života v období, keď už máte právo na oddych.

Verím, že dnešný deň Vám prostredníctvom programu, ktorý pre Vás pripravila Folklórna spevácka skupina Šášov a Divadelný súbor Šašovčan prinesie okamihy pohody a aj za hrsť spomienok na mladosť.

Viem, že s vekom sa mnohé zmení, treba sa však stále pozerať na svet optikou svojich názorov, práv a potrieb, prejavovať záujem o dianie v našej obci a mnohí z vás sú toho príkladom.

Za vaše starosti, za vaše vrásky, za lásku, ktorou ste nás dennodenne obklopovali, chceme na vašich tvárach vyčariť úsmev a vyjadriť vám veľkú vďaku a úctu k vašim šedinám.

Buďte nám srdečne vítaní.


Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli medzi nás a strávili sme spoločne opäť jedno príjemné sobotné popoludnie. Ďakujem folklórnej speváckej skupine Šášov, ktoré roztlieskali prítomných divákov. Pieseň tŕnie, ešte počujemre znieť... Ďakujem členom súboru Šašovčan za veľkú dávku smiechu. Želám Vám všetkým veľa úspechov a pevne verím, že sa v blízkej budúcnosti opäť uvidíme.

Touto cestou ĎAKUJEM pani Márii Fedorovej, pani Evke Krajčiovej, poslankyni OZ Ing. Veronike Tesákovej, ktoré mi veľmi pomohli v organizácii dnešnej soboty. A ďakujem pánovi Stankovi Kuchyňovi za dokumentáciu.


Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016

Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016 Úcta k starším 23.1.2016
jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9