Jasličková pobožnosť

Dňa 3.1.2016 popoludní sa v našom kostolíku konala jasličková pobožnosť spojená s Dobrou novinou. Mamičky s deťmi už po minulé roky chodili po domoch koledovať. Keďže je detí stále viac a niektoré z nich majú talent spevu a hry na hudobné nástroje, odhodlali sa zorganizovať jasličkovú pobožnosť.
Podporu našli aj u Matúša Tomášika, mladého muzikanta zo Žiaru nad Hronom, ktorý k nám chodí hrať na organe pri nedeľných bohoslužbách. Julka Dovcová, Andrejko Dovec, Tiborko Švagerko a Paťko Dekýš nám zaspievali a zahrali koledy známe i menej známejšie. Deti si pripravili verše a želania.
Spoločne tak pripravili vystúpenie s cieľom podporiť Dobrú novinu - projekt eRka - a pomôcť tak chudobným deťom v Afrike. Vyzbieralo sa 360 eur.
Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým štedrým darcom!

Pozrite si video na Facebooku.