Dolna Trnavka
 
 


Úcta k starším Kód - 17

Dňa 26. októbra pripravila Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v spolupráci s Červeným krížom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším kultúrne posedenie v sále kultúrneho domu.

V programe vystúpili žiaci Základnej školy v Lovči a domáca spevácka družina Konopa.

Ďalej bolo prenmietnuté na veľké plátno DVD z osláv 620 rokov založenia našej obce

Občania, ktorí sa zúčastnili osláv, poďakovali organizátorom za príjemne strávenie nedeľného popoludnia.