Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 30.6.2O15 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Trnávke, na ktorom bola uvedená do funkcie starostky obce Ing. Katarína Lajčiaková.


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2015
jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9