Dolna Trnavka
 
 


Modlivka zelená Kód - 21

Fenomén zvaný Globálne otepľovanie spôsobuje, že sa niektoré teplomilné druhy živočíšnej a rastlinnej ríše začínajú udomácňovať aj severnejšie.

A tak sme mohli v Dolnej Trnávke zaznamenať aj výskyt vzácnej Modlivky zelenej.

Čo o tomto predátorovi hmyzej ríše hovorí Wikipédia:

Modlivka je veľmi dravá, útočí na všetky menšie živočíchy (hmyz, červy, pavúky a i.). Po spárení niekedy zožerie i samčeka. Párenie trvá dve hodiny. Samček utvára spermatofór (obal so samčími pohlavnými bunkami), ktorý umiestňuje na kladielko samičky. Samička znáša vajíčka, ktoré obaľuje do lepkavého a na vzduchu tuhnúceho výlučku, až vznikne vakovitý útvar (ootéka), ktorý býva prilepený na vegetácii. Larvy sa po prvý raz zvliekajú už vo vaku, potom vylezú a vyvíjajú sa samostatne. Po 5.-9. zvliekaní dospievajú (paurometabolická premena). Modlivka dospieva v auguste a vyskytuje sa až do príchodu silnejších mrazov. Jej biotopom sú veľmi teplé stepné a lesostepné stráne, lúky a iné trávnaté plochy.

U nás dosahuje severnú hranicu rozšírenia. Vyskytuje sa v najteplejších oblastiach južného Slovenska (Malé a Biele Karpaty, Slanské vrchy, Vihorlat a i.), ale i na južnej Morave. Na niektorých miestach je hojná.

Modlivka je jediným u nás žijúcim druhom prevažne tropickej čeľade Mantidae. Najviac je ohrozená zásahmi do životného prostredia, zmenou kultúr, používaním pesticídov a herbicídov. Chránime ju ako doklad vývoja našej entomofauny.