Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Pod mottom "Podajme ruku deťom" sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje.
Prostredníctvom Dobrej noviny si chceme spoločne uvedomiť, že sú krajiny v ktorých sa majú deti omnoho horšie, ako naše deti, krajiny v ktorých musia denne bojovať o prežitie.
Koledníci Dobrej noviny v našej dedine navštívili domácnosti 28. decembra, v nedeľu Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.


Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014 Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014

Koledovanie detí "Dobrá novina" 28.12.2014
jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9