Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 30.11.2O14 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnej Trnávke, na ktorej bol slávnostne uvedený do funkcie starostu obce Ing. Juraj Tesák a noví členovia obecného zastupiteľstva: Miroslav Dovec, Marek Tesák, Ing. Katarína Lajčiaková, Ing. Veronika Tesáková a Peter Jarabica.


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  30.11.2014

jquery lightbox carouselby VisualLightBox.com v5.9