Dolna Trnavka
 
 


Lúčenie s duchovným Kód - 30

Jozef Poláček Mgr. -
v poradí 47. správca farnosti Lovča od 1.7.2005 do 31.8.2008

Keď prišiel deň odchodu a rozlúčky s vdp. Jozefom Poláčekom, vtedy sa akosi samovolne vynárajú spomienky, udalosti, chvíle prežité spolu s ním.

Vnímali sme ho ako človeka a kňaza, ktorého nám poslal Boh

Charakterizovala ho otvorenosť pre každého človeka, pre každú dobrú vec - spoločenskú, cirkevnú.

Poslednými takýmito akciami bola týždenná duchovná obnova v Lovči s p. Maria Kumarom a oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky obce Dolná Trnávka

Typickým pre neho bol úsmev a bezprostrednosť v kontakte s ľuďmi. Obzvlášť sa venoval deťom a mladým, chodil s nimi do táborov, na výlety.

Stretával sa aj so staršími a chorými, ktorých pravidelne navštevoval a vysluhoval im sviatosti na prvé piatky

Takéhoto si ho chceme zachovať vo svojich srdciach.

Zo srdca mu prajeme, aby bol prijatý svojími novými farníkmi.

Vďační farníci z Dolnej Trnávky