Dobrá novina 29.12.2013

Koledovanie Dobrej noviny sa uskutočnilo 29.12.2013. Koledovali naši najmenší za pomoci ich rodičov. Prijali nás v 29 domoch, a pre deti do Afriky podarovali štedrú sumu 432,50 €.