Dolna Trnavka
 
 


Slávnosť Božieho Tela v Dolnej Trnávke Kód - 6

Dňa 25. mája sa niektorí obyvatelia našej obce prebúdzali o niečo skôr ako v iné nedele. Pripravovali duchovnú slávnosť Božieho Tela, zvanú Oltáriky.

Za slnečného predpoludnia po svätej omši sa začal sprievod od kostola, pod vedením duchovného správcu našej farnosti vdp. Jozefa Poláčeka.

Prvé zastavenie bolo pri prvom oltáriku, ktorý bol pri cintoríne a zobrazoval Božie milosrdenstvo.

Sprievod pokračoval k druhému oltáriku pri dome Anny Kopčanovej, ktorý vyjadroval Poslednú večeru Pána.

K Božskému Srdcu Ježišovmu bol zameraný tretí oltárik umiestnený v parku pri kultúrnom dome.

Potom sa sprievod veriacich po chodníku obce vydal k štvrtému oltáriku – oltárik Dobrého pastira pred rodinný dom Štefana Magulu č. 39.

Počas celého sprievodu sa dedinou ozývali duchovné piesne na znak úcty k Oltárnej Sviatosti pod vedením organistu pána Stanislava Janeka a členov cirkevného speváckeho zboru.

Dievčatá, ktoré rozsýpali kvety tiež prispeli k peknej duchovnej slávnosti.

Celá slávnosť bola ukončené v kostole slávnostným hymnusom "Teba Boha chválime" a s požehnaním.

Poďakovanie za túto milú slávnosť, ktorá bola v našej obci po troch rokoch, patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej zdarný priebeh, ako aj všetkým v hojnom počte zúčastneným veriacim.

Fotogaléria