Dolna Trnavka
 
 


Šikovné ruky ... Kód - 14

Osemdesiaťsedemročná Pavlína Dekýšová - Jastrabeje, so svojou celoživotnou záľubou, ozdobnými krabicami z pohľadníc alebo z fotiek.

Túto techniku sa naučila od rádovej sestričky z Lovče.

Kostru tvorí tvrdý kartón. Pohľadnice sa nadierkujú a potom sa ozdobnými stehmi zošívajú dokopy.

Krabice robí od vydaja, mladé nevesty si ukladali do nich šatky atlasky ("hatlasky") a iné ženské cennosti.

Krabice urobila pre celú rodinu a známych, pokial jej slúžil zrak. Najkrajšiu krabicu v tvare hviezdy jej zobrali cez vojnu Nemci, keď rekvírovali potraviny.
Spomína Jastrabeje starka.

Svoje výtvarné cítenie uplatnila aj pri výšivkách a zdobení svadobných tort.