Dolna Trnavka
 
 


Fašiangy 2008 Kód - 26

Dňa 2.2.2008 sa uskutočnilo fašiangové popoludnie.

O 16. hodine sa konal maškarný ples pre deti a mládež. Kultúrna komisia pod vedením ing. Jánošovej pripravila pre masky rôzne súťaže a spoločenské hry.

O 18. hodine vystúpila miestna skupina Konopa, ktorá predviedla scénku ako fašiang vyzeral kedysi.

Program ďalej pokračoval ľudovou veselicou do neskorých večerných hodín.

Občerstvenie ako aj fašiangové špeciality zabezpečil obecný úrad, sponzorské darčeky pre všetky masky daroval Miroslav Grekčo

Starosta ďakuje všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť fašiangové popoludnie.

Fotografie