PLÁN ČINNOSTI KLUBU "VČIELKA" NA ROK 2015

JANUÁR:Ručné práce
FEBRUÁR:Fašiangové slávnosti
MAREC:Veľkonočné kraslice
Nácvik starých pesničiek na posedenie pri "Izbici"
APRÍL:Úprava bylinkovej záhrady a klubovne
Nácvik pesničiek
MÁJ:Úprava bylinkovej záhrady a klubovne
Nácvik pesničiek
JÚN:Činnosť na bylinkovej záhrade, /sušenie, polievanie ap./
"AGAPE"
1. júna – Deň detí
JÚL:Bylinkový piknik
Otvorenie izbice aj s pesničkami
AUGUST:Bylinková záhrada
Svätenie byliniek 14. 8.
14. ročník turisticko-poznávacieho zájazdu – cieľ – Muránska planina
SEPTEMBER:IV. ročník "Gyňa včera a dnes" 18. 9. – 19.9.
18. 9. Výzdoba tekvicami a súťaž detí
OKTÓBER:Vyhodnotenie tekvicových dní
NOVEMBER:Vianočné ozdoby, príprava na "Vianočné zvyklosti"
DECEMBER:"Vianočné zvyklosti"

Ďalšie činnosti:
Kniha tekvicových receptov, Kniha "Dejiny Dolnej Trnávky", Činnosť je doplnená aj na zameranie ozdravenia, telesnej aktivity a to účasťou welnesov

ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI:

KRONIKA:p. Helena Jakubechová Tesáková
BYLINKOVÁ ZÁHRADA:p. Eva Hurtíková
POKLADŇA:p. Monika Neuschlová, p. Mária Dodoková
IZBA:p. Otília Jurgová, p. Terézia Tesáková, p.Anna Kuchyňová
KNIHY:p. Božena Gallová