PLÁN ČINNOSTI KLUBU "VČIELKA" NA ROK 2014

JANUÁR:Ručné práce
FEBRUÁR:Fašiangové slávnosti
MAREC:Ručné práce: zdobenie kraslíc, vianočné ozdoby na stromček
APRÍL:Úprava bylinkovej záhradky
MÁJ:Úprava priestorov klubovne /výmena okien/
Sadenie tekvíc
JÚN:Výsadba bylinkovej záhradky /rozpis služieb/
JÚL:Pesničky starých materí pri "Izbe starých materí" /05.07./
AUGUST:Starostlivosť o bylinkovú záhradu
Bylinkový piknik /12. 08./
Svätenie byliniek /15.08./
SEPTEMBER:Zber tekvíc
III. ročník tekvicových dní /20. 09./
OKTÓBER:Vyhodnotenie tekvicových dní
Ručné práce – vianočné ozdoby
NOVEMBER:Ručné práce - vianočné ozdoby
DECEMBER:Výzdoba sály kultúrneho domu
Vianočné zvyklosti

ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI:

KRONIKA:p. Editka Škriniarová
RUČNÉ PRÁCE:p. Helena Tesáková, /materiál p. Eva Hurtíková/
BYLINKOVÁ ZÁHRADA:p. Eva Hurtíková
POKLADŇA:p. Monika Neuschlová, p. Mária Dodoková
IZBA:p. Otília Jurgová, p. Terézia Tesáková, p.Anna Kuchyňová
KNIHY:p. Božena Gallová