Projekt bylinkovej záhradky (Eva Hurtíková)

Každý človek má zdravie vo vlastných rukách. Starať sa oň mu pomáhajú okrem iných aj tisícročné bylinkárske skúsenosti a prírodné medikamenty z rastlinnej ríše – Liečivé rastliny.

Liečivé rastliny sú dôležitou súčasťou prevencie a často sú nevyhnuté ako doplňujúce liečivo. V záhrade však pestujeme aj rastliny, ktoré zužitkujeme pri príprave jedál a byliny na kozmetické účely.

Bylinková záhrada – to je harmónia krásy a užitočnosti. Zhoršujúce sa životné prostredie spôsobuje, že sa mnohé rastliny z nášho života vytrácajú.

Liečivé rastliny nám dávajú zdravie dvakrát – keď za nimi chodíme do prírody a záhrady a keď ich užívame.

Ich cieľavedomé pestovanie je jedna z možnosti, ako zabrániť vymiznutiu istých rastlinných druhov. To bolo aj inšpiráciou k vzniku tohto projektu.

Projekt vznikol na základe požiadavky Občianskeho združenia RAK a Obecného úradu v Dolnej Trnávke, ktorý dostal finančnú dotáciu na vytvorenie REKREAČNO – OZDRAVNEJ ZÓNY v našej obci a jeho súčasťou je aj bylinková záhradka.

Keďže som nadobudla hodne vedomosti v tomto odbore a mám aj dostatok praktických skúsenosti, rozhodla som sa, že prispejem mojou prácou ako návodom k realizácií tohto projektu.

Môj skromný náčrt, ako by mala bylinková záhrada vyzerať prikladám.

Cieľom tohto projektuje, aby sa pestovanie a využívanie liečivých rastlín dostalo do povedomia občanov našej obce, aby sa pri návšteve relaxačnej zóny cítili príjemne a hlavne aby sa čo najviac návštevníkov motivovalo k čo najvšestrannejšiemu využívaniu liečivých rastlín.

Chcem upozorniť, že je dôležité vylúčiť škodlivé pesticídy, nepoužívať ľahko rozpustné minerálne hnojivá, rašelinu k úprave a obohateniu pôdy a podporovať obhospodárovanie a starostlivosť na biologických princípoch.