PLÁN ČINNOSTI KLUBU "VČIELKA" NA ROK 2013

JANUÁR:Ručné práce – šitie
FEBRUÁR:Fašiangové slávnosti
MAREC:Príprava sadeníc na doplnenie výsadby bylinkovej záhradky
APRÍL:Úprava bylinkovej záhradky
Sadenie tekvíc
Dokončenie krojov
MÁJ:Výsadba bylinkovej záhradky / rozpis služieb /
Príprava na 625-ročnicu
JÚN:Starostlivosť o bylinkovú záhradku / rozpis služieb /
AGAPÉ / účasť v krojoch /
JÚL:Starostlivosť o bylinkovú záhradku
Zber a sušenie byliniek
AUGUST:Starostlivosť o bylinkovú záhradku
Bylinkový piknik /12. 8.2013/
Svätenie byliniek /15.8.2013/
SEPTEMBER:Zber tekvíc
II. ročník tekvicových dní / 15.9.2013/ „GYŇA VČERA A DNES“
OKTÓBER:Vyhodnotenie tekvicových dní
Ručné práce

ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI:

KRONIKAp. Editka Škriniarovápriebežne
ŠITIEp. Helenka Tesákovámáj
BYLINKOVÁ ZÁHRADAp. Eva Hurtíkovámarec - október
POKLADŇAp. Monika Neuschlová, p. Mária Dodokovápriebežne
IZBA STARÝCH MATERÍp. Otília Jurgová, p. Boženka Gallová,
p. Terézia Tesáková, p. Anna Kuchyňová
máj